Veľká sála

 

Priestory veľkej sály sa využivaju na organizovanie firemných akcii, svadieb,plesov, konferencii,

koncertov, kontraktačných trhov, eventov, catteringov a iných podujatí, pričom ponúkame kompletné

gastronomické a aranžérske služby a ľudské zdroje.

 

Sála je ozvučená, vybavená dataprojekciou a pripojením na WIFI sieť.

 

Kapacita: kino sedenie 100 - 900 osôb
  stolovanie 80 - 800 osôb
  státie  cca 2000 - 2500 osôb